Kurs na przewodnika po Kopalni Soli „Bochnia”

kopalnia-bochnia.pl

Kopalnia Soli Bochnia organizuje bezpłatny kurs na przewodnika po podziemnej trasie turystycznej.

 

OGŁOSZENIE:

Oferujemy Państwu bezpłatne szkolenie, wraz z niezbędnymi materiałami szkoleniowymi (również) w języku obcym. Po ukończonym kursie, zakończonym egzaminem zapewniamy pracę w najstarszej w Polsce, wpisanej na listę UNESCO kopalni soli.

Kryteria kwalifikujące do udziału w kursie:

  • dobry stan zdrowia
  • dobra ogólna kondycja fizyczna ze względu na specyfikę miejsca i wykonywanej pracy
  • wysoka kultura osobista, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność kierowania grupą, łatwość i płynność wysławiania się
  • dyspozycyjność
  • ukończony 18 rok życia

Dokumenty wymagane do udziału w postępowaniu aplikacyjnym na kurs:

  • Curriculum Vitae
  • Certyfikat/dyplom potwierdzający znajomość języka (jeżeli aplikant posiada)
  • Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy, potwierdzające możliwość zjazdu do kopalni
  • Wypełniona ankieta osobowa: do pobrania >>>

Dokumenty należy składać do 30 kwietnia 2017 roku w Biurze Obsługi Turystycznej Kopalni Soli Bochnia, ul. Campi 15, 32-700 Bochnia.