Kto rozwala Ochotnicze Straże Pożarne RP?

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP z dużą dezaprobatą odnosi się do faktu, iż niektórzy Działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, bezrefleksyjnie nie bacząc na dorobek wielu pokoleń bezimiennych Druhów włączają się w proces tworzenia konkurencyjnego Stowarzyszenia „Św. Florian”.

Jednomyślnie uznajemy, że jest to wraz nieodpowiedzialnych działań prowadzony do rozbicia jedności Ochotniczego Pożarnictwa oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który zbliża się do jubileuszu 100 – lecia istnienia. Nasza jedność i solidarna działalność jest siłą, która budzi uznanie i szacunek.
Zwracamy uwagę, iż przystąpienie do innego Stowarzyszenia o podobnej działalności skutkuje:

1. Podjęciem Uchwały Walnego Zebrania o wystąpieniu ze Związku OSP RP /nie może to być decyzja jednostkowa osób/.
2. Zakazem posługiwania się symbolami Związku, które są zastrzeżone tj. Znak Związku, Sztandarem z symbolami Związku.
3. Zakazem używania umundurowania zastrzeżonego dla członków Związku OSP RP oraz noszenia odznaczeń przyznanych przez Związek OSP RP.
4. Działacze, którzy angażują się w działalność Stowarzyszenia św. Florian automatycznie tracą prawo zasiadania we Władzach wszystkich szczebli Związku OSP RP a OSP, która przystępuje do wspomnianego Stowarzyszenia nie będzie mogła korzystać ze wszystkich form prowadzonej działalności statutowej przez Związek OSP RP.

Założyciel Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Bolesław Chomicz mówił: „Niech żyją i promienieją nasze Ochotnicze Straże Pożarne a Związek łączy je w całość korporacyjną”.

Pomni na te słowa, wyrażamy przekonanie, iż mądrość którą przez lata cechowali się Działacze Ochotniczych Straży Pożarnych skłoni do refleksji, która nie pozwoli pseudo – działaczom naszej organizacji i niechętnym politykom na rozbicie jedności naszego „Ruchu Strażackiego”. Musimy pamiętać, że służba i praca jest bezinteresowną służbą społeczeństwu, niejednokrotnie w najtrudniejszych momentach życia. Dziś w szeregach OSP nie ma ważniejszych spraw niż nasza jedność, samodzielność i przekazywanie młodemu pokoleniu ducha ofiarnej służby.

Zarząd Oddziału Wojewódzki Związku   Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego