Krawiec, mistyk, nauczyciel Jana Pawła II

Papież Franciszek zaaprobował dekret o heroiczności cnót Jana Tyranowskiego, krakowskiego krawca, mistyka, a zarazem duchowego mistrza Karola Wojtyły z jego czasów studenckich.

To właśnie od niego przyszły Papież nauczył się metod pracy nad sobą i miłości do modlitwy różańcowej, a także zachwytu nad wielkimi mistykami Karmelu.
Jan Paweł II pisze w swej książce „Dar i tajemnica”, że to właśnie od Tyranowskiego dostał niezwykłe jak na jego wiek  dzieła św. Jana od Krzyża i św. Teresy od Jezusa.
Poznali się w 1940 r. w krakowskiej parafii na Dębnikach, gdzie ten sługa Boży przeżył swe przebudzenie wewnętrzne i odrodzenie religijne. Aktywnie włączał się w życie parafii, codziennie uczestniczył w Mszy, korzystał regularnie z kierownictwa duchowego. Dał się poznać jako animator grup młodzieżowych. Po aresztowaniu przez hitlerowców jedenastu salezjanów spotykał się z młodzieżą w kościele i w domu, nie licząc się z ewentualnym niebezpieczeństwem, jakie mu z tego powodu groziło. Był twórcą Róż Różańcowych. Rok po śmierci Tyranowskiego przyszły Papież obronił w Rzymie doktorat pt. „Doktryna wiary według św. Jana od Krzyża”.
Jan Tyranowski zmarł w 1947 r. w Krakowie. 50 lat później rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym. W 2000 r. dokumentację przekazano do Watykanu.
Dzisiejsza decyzja Papieża Franciszka przybliża jego drogę do chwały ołtarzy.
Do beatyfikacji potrzebne jest jeszcze uznanie cudu przypisywanego jego wstawiennictwu.