Jak korzystacie z usług on-line?

Czy mieszkańcy Łapanowa są zadowoleni z usług świadczonych droga elektroniczną? Napisał do nas Michał Widlak, który na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pisze rozprawę doktorską na temat satysfakcji mieszkańców z usług świadczonych przez małopolskie urzędy gminne drogą.

Celem ankiety jest zbadanie poziomu zadowolenia mieszkańców z usług świadczonych don-line przez urząd gminy. Badanie ma charakter anonimowy, a jego wyniki będą prezentowane tylko w z agregowanej formie i posłużą wyłącznie celom naukowo-badawczym.

Łapanów jest na liście gmin wybranych do badania.  – Dlatego zależy mi na opiniach mieszkańców – pisze pan Michał. Ankiete można wypełniać do końca grudnia.

Oto link do ankiety:

http://lapanow.badania-naukowe.pl

fot. pixabay na CC