Kolejni sołtysi wybrani!

Tym razem Brzezowa i Sobolów. Kolejni Sołtysi wybrani!

Gmina informuje:

17 lutego 2019 r. odbyło się zebranie wiejskie wsi Brzezowa, podczas którego wybrano sołtysa i pozostałych członków Rady Sołeckiej. Na kolejną już kadencję sołtysem została Anna Góral, poza nią w skład Rady Sołeckiej weszli Teresa Góral, Alicja Paszkot, Tadeusz Góral i Krzysztof Cuper.

16 lutego 2019 r. odbyło się zebranie wiejskie wsi Sobolów, podczas którego wybrano sołtysa i pozostałych członków Rady Sołeckiej. Na kolejną już kadencję sołtysem został Stanisław Kufta, poza nim w skład Rady Sołeckiej weszli Andrzej Kaciczak, Andrzej Kowalczyk, Wawrzyniec Noszkowicz i Stefan Przybyłko.

Jak oceniasz wpis?

Kliknij!

Ocena: / 5. Głosy: