Kobiety są odważniejsze od mężczyzn – powiedział Franciszek

W katechezie na temat chrześcijańskiej nadziei Franciszek mówił 6 tys. wiernych o postaci Judyty ze Starego Testamentu, która zasłynęła odwagą podczas kampanii wojennej króla Nabuchodonozora w mieście Betulia w Judei.

– Moja opinia jest taka, że kobiety są odważniejsze od mężczyzn – powiedział papież.

Judyta „była kobietą pełną wiary i odwagi”, „dała siłę swemu ludowi w śmiertelnym niebezpieczeństwie i poprowadziła go po drogach nadziei” – podkreślał papież.

Zwracając się do polskich pielgrzymów obecnych w Auli Pawła VI Franciszek powiedział: „Drodzy bracia i siostry, w życiowych doświadczeniach nie stawiajmy Bogu warunków. Pozwólmy, aby nadzieja przezwyciężyła nasze lęki”.

– Ufność w Bogu polega na tym, że godzimy się, aby realizowały się Jego plany, wiedząc, że Jego zbawienie i Jego pomoc dotrą do nas, czasem w sposób odmienny od naszych oczekiwań. Słusznie prosimy Pana o życie, o zdrowie, o miłość i szczęście – mówił papież.

– Trzeba jednak zaufać, że Bóg może wzbudzić życie nawet ze śmierci, że można doświadczyć pokoju nawet w chorobie, że może istnieć pokój duszy nawet w samotności, a szczęście również we łzach – dodał.