Jeszcze przed ciszą wyborczą. Andrzej Śliwa!

Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy!

W najbliższą niedzielę będziemy podejmować decyzję o wyborze Wójta Gminy Łapanów. Na zakończenie kampanii wyborczej chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim z Państwa za pomoc i zaangażowanie, liczne wyrazy wsparcia i życzliwe gesty.

Krótko odniosę się jeszcze do spraw podnoszonych na dobrze Państwu znanym portalu internetowym.

➡️Chcę powiedzieć jasno, że stawiam na dobrą współpracę z wybraną Radą Gminy, jednak próby dezawuowania mojej kandydatury poprzez sugerowanie, że jako nowy Wójt nie będę nic w stanie zrobić mając nieprzychylną Radę, która wręcz może mnie odwołać jest zwyczajnym wprowadzaniem Państwa w błąd. Zgodnie z prawem Rada Gminy nie ma kompetencji, aby odwołać Wójta pochodzącego z powszechnych i bezpośrednich wyborów, ponieważ Wójt odpowiada przed wspólnotą samorządową, czyli przed Państwem Drodzy Wyborcy! Tylko Wy Drodzy Wyborcy (poza sytuacjami nadzwyczajnymi opisanymi w prawie) możecie mnie odwołać w referendum przed upływem kadencji, podobnie też możecie w referendum odwołać całą Radę Gminy, więc tryb ten działa w obie strony. Nie dajmy więc sobie wmówić, że miałbym być kogokolwiek zakładnikiem!

➡️W sprawie podnoszonego i kilkukrotnie wyśmiewanego pomysły zabiegania o stację kolejową w Zagórzanach nadmieniam, że w dniu 29.10.2018 r. spotkałem się już w tej sprawie z Panem Zbigniewem Wojasem Wójtem Gminy Gdów. To spotkanie jeszcze bardziej utwierdziło mnie o konieczności właśnie w tej kadencji pilnowania sprawy Zagórzan, ponieważ lokalizacja tej stacji w tym miejscu nie jest przesądzona. Jeżeli powierzycie mi Państwo funkcję Wójta wspólnie z Panem Zbigniewem Wojasem, będziemy zabiegać o tą lokalizację. Rozmawiałem również o obwodnicy Gdowa, w kontekście mojego planu przekwalifikowania drogi powiatowej Zagórzany – Grabie – Tarnawa – Limanowa na drogę wojewódzką. Pan Wojas starał się o obwodnicę Gdowa od 12 lat! Tutaj również uzyskałem cenne wskazówki i dlatego wiem, że tą sprawą należy się zająć jak najszybciej.

➡️Kończąc chciałbym zapewnić, że jeżeli powierzycie mi Państwo sprawowanie funkcji Wójta przedstawię Wam do wiadomości publicznej tzw. bilans otwarcia, abyście wiedzieli z jakiego poziomu startujemy. Podobny bilans przedstawię na końcu kadencji.

Szanowni Państwo, jeszcze raz proszę wszystkich o zmobilizowanie się w niedzielę oraz o jasny i zdecydowany komunikat, w którym kierunku podążamy?!

Serdecznie pozdrawiam, 
Andrzej Śliwa

Jak oceniasz wpis?

Kliknij!

Ocena: / 5. Głosy: