Jak wybierać sadzeniaki?

piorin.gov.pl

Zbliża się okres wzmożonej sprzedaży sadzeniaków ziemniaka. Wojewódzki Inspektor przypomina, że za sadzeniaki można uznać tylko takie ziemniaki, które:

  • są zapakowane w zamknięte opakowania (worki, big-bagi),
  • są zaopatrzone w paszporty roślinne (na każdym opakowaniu jest trwale zamocowany jeden paszport),
  • są zabezpieczone urzędowymi plombami założonymi na zamknięcie opakowania,
  • posiadają odpowiednią dokumentację (świadectwo oceny cech zewnętrznych – tylko dla sadzeniaków wyprodukowanych w Polsce).
piorin.gov.pl

Nabywcy ziemniaków niespełniających powyższych wymagań nie mają pewności co do jakości nabywanego materiału oraz muszą liczyć się z ryzykiem zawleczenia groźnych chorób ziemniaka.

Osoby i firmy, które prowadzą obrót sadzeniakami niezgodny z przepisami są narażone na dotkliwe kary przewidziane ustawą o nasiennictwie: opłaty sankcyjne i mandaty.