Informacja z GZK

 

Gminny Zakład Komunalny informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zakładu Komunalnego znajduje się ogłoszenie o przetargu na odbiór i wywóz osadu ściekowego:

https://bip.malopolska.pl/gzkomunalny,a,1395695,odbior-i-wywoz-odzysk-lub-unieszkodliwienie-ustabilizowanego-osadu-sciekowego-z-terenu-oczyszczalni-.html

 

Artykuł Informacja z GZK pochodzi z serwisu Gmina Łapanów.

Artykuł pochodzi z serwisu UG Łapanów