Informacja GOPS w sprawie zmiany kryteriów dochodowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie informuje, że zwiększyły się kwoty kryteriów dochodowych, uprawniających do otrzymania pomocy w formie żywności, które wynoszą 1268 zł dla osoby samotnej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ośrodka w godzinach 7:30 –  15:30 od poniedziałku do piątku. Informacja ta dotyczy osób, które do tej pory nie korzystały jeszcze z tej formy pomocy. Skierowania będą wydawane do 17.02.2017r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie Nr tel. (14) 685 39 04