Informacja dla czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapanowie

Pragniemy poinformować, że od 5 do 28 kwietnia  2018 r. biblioteka będzie  nieczynna z powodu skontrum. (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 X 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych).

Teresa Szewczyk

 SKONTRUM:

kontrola zbiorów bibliotecznych lub archiwalnych, przeprowadzana w oparciu o istniejący inwentarz lub inną pomoc ewidencyjną, mająca na celu ustalenie stanu faktycznego zbiorów i ujawnienie braków (porównuje się zapis w inwentarzu z księgozbiorem/zasobem archiwalnym na półkach).

 

Artykuł Informacja dla czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapanowie pochodzi z serwisu .

Artykuł pochodzi z serwisu lapanow.pl