Idą inwestycje. Zobaczcie, co planuje na ten rok powiat

Fot. pixabay.com

Trochę tego będzie… Remonty, nowe chodniki, inwestycje w ludzi…

Nie uwierzycie, jakie inwestycje czekają Łapanów. Otpo plany, jakie w sosunku do gGminy Łapanów ma na ten rok powiat:

 • Plany inwestycyjne w stosunku do Gminy Łapanów na rok 2017Opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi Łąkta Górna-Łapanów na odcinku Grabie- Lubomierz – wartość 40.015,80 zł
 • Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania z budową chodnika w Tarnawie – wartość 12.000,00 zł.

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Wiśniczu, w miarę posiadania środków finansowych, rozważa możliwość  ujęcia w budżecie na 2017 niżej wymienionych zadań:

 • Wykonanie chodnika w Kobylcu
 • Wykonanie nakładki asfaltowej w Zbydniowie
 • Wykonanie nakładki asfaltowej w Wolicy
 • Wykonanie projektu budowy chodnika w Kępanowie

Przy realizacji chodników samorząd gminny zostanie zaproszony do współpracy w finansowaniu inwestycji.

Inne projekty planowane do realizacji przez Powiat Bocheński w roku 2017, na terenie Gminy Łapanów

Centrum Kuchni Regionalnej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie

Projekt obejmuje dostosowanie sal zlokalizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie na potrzeby Centrum Kuchni Regionalnej wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt.

Planowana wartość: 287 857,11 zł z czego 183 163,48 zł to dofinansowanie UE.

Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu na rynku pracy

Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic, a także nauczycieli Centrum  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie. Podstawowym celem działań jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 280 uczniów oraz wsparcie w zakresie doskonalenia  kompetencji zawodowych 26 nauczycieli.

W projekcie założono organizację:

 • szkoleń i kursów dla 190 uczniów/uczennic
 • płatnych staży dla 213 uczniów/uczennic
 • prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientację zawodową – 720 godzin
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (wyjazdowe) w laboratoriach szkół wyższych (AGH, Politechnika Krakowska) – 120 miejsc
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów uczennic –  248 miejsc
 • zajęć kursów, szkoleń, studiów podyplomowych dla 26  nauczycieli.

Wszyscy uczestnicy dostaną kompleksową, zindywidualizowaną ofertę wsparcia, zgodną z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Wartość zadania: 2 328 700,70 zł z czego 2 095 830,63 zł to dofinansowanie:

 • 1 844 133,57 zł zostanie przeznaczone na podniesienie kwalifikacji i kompetencji uczniów i nauczycieli,
 • 484 567,13 zł wydatkowane zostanie na rozwój potencjału technicznego: adaptację pracowni kosztorysowania i organizacji budowy, podjazd dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie 9 stanowisk w pomoce dydaktyczne i sprzęt wymagany do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz zapewniający właściwą realizację podstawy programowej.

Jak oceniasz wpis?

Kliknij!

Ocena: / 5. Głosy: