GOPS zaprasza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie informuje, że żywność dla osób które zostały zakwalifikowane do tej formy pomocy będzie wydawana w następujących terminach:
27 września dla mieszkańców Tarnawy i Zbydniowa w Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie w godz. od 8.00 do 14.00
29 września dla mieszkańców parafii Łapanów i Cichawka w podziemiach kościoła w Łapanowie   w godz. od 8.00 do 17.00
30 września dla mieszkańców Sobolowa, Kamyka i Chrostowej w Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobolowie w godz. od 8.00 do 14.00
Ośrodek prosi o zgłoszenie się w wyznaczonym terminie ponieważ nie będzie możliwości odebrania żywności w inny dzień.