Gmina Łapanów: ogarneli rowy na jesień

Na podstawie umowy pomiędzy Gminą Łapanów a Zarządem Powiatu Bocheńskiego udało w gminie udało się wreszcie odmulić 15 km rowów przy drogach powiatowych.

Koszt zprac, to 60 tys. zł. Połowę tej kwoty pokryła gmina, a drugą połowę powiat.

txt/fot: @gminalapanow