[GŁOSOWANIE] Sołtys Lipnicy jednym z najlepszych w Małopolsce. A który w Łapanowie?

Lipnica może być dumna ze swojego sołtysa. A Wy jak oceniacie łapanowskich? Który najlepszy?

Są sprawnymi organizatorami i dobrymi gospodarzami. Angażują się w życie swoich sołectw, inicjując pomysły i realizując projekty, które nie tylko zyskują aprobatę mieszkańców, ale też motywują ich do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego. Mowa o sołtysach – liderach z krwi i kości. Ten zaszczytny tytuł Najlepszego Sołtysa Małopolski 2017 otrzymał Józef Franczyk – włodarz Melsztyna (gmina Zakliczyn), doceniając jego pracę, w imieniu zarządu województwa, marszałek Jacek Krupa przekazał czek w wysokości 25 tys. zł. Drugie miejsce powędrowało do reprezentanta Powiatu Bocheńskiego Grzegorza Sienkiewicza.

Zgodnie z tradycją konkursu tegorocznego laureata poznaliśmy podczas finału, który zorganizował gospodarz sołectwa Brzezinka Jan Szczepański – sołtys roku 2016.

Doskonale wiemy, że dobry sołtys to przede wszystkim doskonały organizator. Podejmując inicjatywy w swoich małych ojczyznach nie tylko rozbudza aktywność lokalnej społeczności, ale przede wszystkim sprawia, że mieszkańcy mają poczucie przynależności do wspólnoty w której żyją. Gratuluję tegorocznemu laureatowi – Józefowi Franczykowi, którego dobra energia już od ponad 30 lat emanuje na całe sołectwo – mówił marszałek Jacek Krupa.

Tegoroczny laureat podziękował za to wyróżnienie, ciesząc się jednocześnie, że może sprawować funkcję sołtysa od 34 lat, a od kilku kadencji dodatkowo także funkcje Prezesa Gminnego Koła Sołtysów. Jego postawa, zaangażowanie, determinacja do działania, a przede wszystkim otwartość na drugiego człowieka zostały docenione już dwa lata temu, kiedy to został Najlepszym Sołtysem Powiatu Tarnowskiego 2016 roku.

W tegorocznej edycji konkursu drugie miejsce zajął gospodarz sołectwa Lipnica Murowana Grzegorz Sienkiewicz, otrzymując czek w wysokości 15 tys. zł. Z kolei na trzecim miejscu podium stanął lider Lewniowa, w gminie Gnojnik – Artur Seniuk, odbierając symboliczny czek w wysokości 10 tys. zł. Kwoty te zostaną wykorzystane na przedsięwzięcia organizowane w sołectwach.

Wszyscy tegoroczni laureaci to inicjatorzy wielu lokalnych projektów: społecznych, kulturalnych czy promocyjnych. To gospodarze, którzy nie tylko cieszą się dobrą opinią, ale co ważne jednoczą wokół siebie ludzi, chętnie współpracują z mieszkańcami i wsłuchują się w ich potrzeby i problemy.

Dodajmy, że konkurs na Najlepszego Sołtysa Małopolski organizuje od 1999 roku Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. O zwycięstwie w konkursie decyduje ocena pracy sołtysa, w tym: inwestycje zrealizowane w sołectwie z inicjatywy sołtysa, współpraca z samorządem gminnym i mieszkańcami oraz inicjatywy lokalne podjęte i realizowane przez sołtysa, w tym przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne.

Warto dodać, że wyróżnienia otrzymało także 33 sołtysów z całego województwa biorących udział w konkursie.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

A Wy jak oceniacie łapanowskich sołtysów?

Jak oceniacie łapanowskich sołtysów? Który najlepszy?

Jak oceniasz wpis?

Kliknij!

Ocena: / 5. Głosy:
7 Comments

  1. Jeśli leniwym sołtysom nie chcę się organizować zebrań wiejskich kompletnie lekceważąc potrzeby mieszkańców za protokołowane na zebraniu winny być przekazane radzie . wystarczy podatki wpłacić w kasie Gminy zaś dwie stówy za sesję to nie obowiązek tylko nasi radni przyznali następni nie muszą

  2. do anonima cichawka ma jeszcze leprzego sołtysa bo dosyć że kompletnie się wsią nie interesuje to nawet się nie chce kart obiegowych o zapłatę podatku napisać i wysłać na wieś tylko się wysługuje księdzem na ogłoszeniach to masz rację po co takich sołtysów utrzymywać

  3. Sołtys w lipnicy murowanej jaki najlepszy ten konkurs to kpina podatku nie ma kto zebrać bo sołtysa nie ma w lipnicy mieszka całkiem gdzie indziej zjawia się tylko na pokaz

  4. Nezwoływanie zebrań wiejskich przez sołtysa winno skutkować kontrolą ze strony Rady Gminy przejęciem inicjatywy zwołaniem zebrania z wnioskiem o odwołanie nieudolnego sołtysa.
    8 sierpnia 2018 o godz. 13:06

    Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informacje o sfej działalności.Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy do załatwienia we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.Takie OBOWIĄZKI ma sołtys a mieszkańcy wtedy mają wpływ na funkcjonowanie gminy .Jeśli sołtys Łapanowa nie wypełnia obowiązków to za jaką pracę pobiera 6℅ od podatku i 200zł za sesje???.

  5. Kworum wyjaśnienia sołtysa to fundacja publiczna ma 6% od zebranego podatku minus podatek i 200zl za posiedzenie rady to strasznie dużo! A propos nikt nie jest obowiązany płacić u sołtysa dzisiaj każdy ma prawo wyboru.Tylko to co musi się i słuchać od ludzi to tylko jego zawsze znajdzie się ktoś komu coś nie pasuje.Na wiosnę są wybory więc zapraszam do kandydowania tylko trzeba zdobyć zaufanie ludzi. Polecam!

  6. Witam wszystkich jako mieszkanic Łapanowa obserwując pracę sołtyski a raczej całkowity brak jakiejkolwiek pracy stwierdzam że funkcja sołtysa jest nam w zupełności do niczego niepotrzebna i jako obciążenie finansowe dla mieszkańców powinno zostać nieobsadzona A jeszcze lepiej ulec całkowitej likwidacji jako przeżytek po komunistyczny. sołtyska Łapanowa nie zorganizowała ani jednego zebrania wiejskiego chyba że były na tyle tajne że jako mieszkańcy nie byliśmy na nie zapraszani. jako sołtys ograniczyła się do udziału w sesji za który to otrzymuje 400 zł . Sołtysi dodatkowo pobierają określony procent od zebranego podatku więc pytam na przykładzie obrłowej jaką korzyść mamy utrzymując z naszych podatków nic nie robiącej sołtyski?.

Komentowanie jest wyłączone.