Gabinet profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Łapanowie

Gabinet lekarski w szkole w Łapanowie będzie teraz lepiej wyposażony.

Na podstawie zawartej Umowy nr 55 z Wojewodą Małopolskim a Gminą Łapanów, pozyskano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w  Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Łapanowie.

Otrzymana od Wojewody Małopolskiego dotacja celowa w wysokości 6 400,00 zł została przeznaczona na zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu, którego całkowita  wartość wyniosła 6 655,68 zł .

Szkoła dysponuje gabinetem, który jest prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu  świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej ze środków publicznych.

Doposażenie tegoż gabinetu było jak najbardziej celowe i niezbędne, gdyż obecnie uczy się  w  szkole ponad 350 uczniów, a w wyniku reformy edukacji od września 2018r. przybędzie kolejny rocznik uczniów klasy  VIII. Ponadto funkcjonują trzy oddziały przedszkolne dzieci w wieku 5 – 6 lat i zapewnienie lepszej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w szkole staje się koniecznością.

tekst: A. Kurnik C.O.O.

 

Artykuł Gabinet profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Łapanowie pochodzi z serwisu Gmina Łapanów –.

Artykuł pochodzi z serwisu UG Łapanów
Udostępnienie informacji publicznej (USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) – Dz.U. 2015 poz. 2058