Franciszek pozdrowił rodaków św. Jana Pawła II

wyborcza.pl

Franciszek zachęcił do przyjęcia orędzia Jezusa Miłosiernego i orędzia fatimskiego polskich pielgrzymów. Wśród gości był wieloletni sekretarz osobisty Ojca Świętego, kard. Stanisław Dziwisz.

Pozdrawiam serdecznie obecnych tu rodaków św. Jana Pawła II. W pierwszych dniach kwietnia wspominamy Jego przejście do domu Ojca. Był wiernym świadkiem Chrystusa, gorliwym obrońcą dziedzictwa wiary. Przypomniał światu dwa wielkie orędzia: Jezusa Miłosiernego i orędzie fatimskie. Pierwsze przybliżył nam Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia; drugie, mówiące o triumfie Niepokalanego Serca Maryi nad złem, uświadamia nam stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Przyjmijmy te orędzia, niech przemieniają nasze serca, otwórzmy drzwi Chrystusowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Oto streszczenie katechezy dokonane przez ks. prał. Sławomira Nasiorowskiego z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry, I List św. Piotra Apostoła zawiera w sobie niezwykłą treść! Przypomina, że Bóg jest zawsze obok nas i nigdy nas nie opuszcza, nawet w najtrudniejszych chwilach naszego życia. List ten, zakorzeniony w wydarzeniu paschalnym, podkreśla, że Chrystus zmartwychwstały prawdziwie żyje i mieszka w każdym z nas od chwili Chrztu św., napełnia nas miłością i pełnią swego Ducha. Ten fakt uzasadnia naszą nadzieję, która jest w nas. Nie jest ona tylko pojęciem, uczuciem. To konkretna Osoba, Pan Jezus, którego rozpoznajemy, jako żywego i obecnego w nas i w naszych braciach. O Nim mamy świadczyć naszym życiem, postępując, tak, jak On postępował. Nadzieja, która mieszka w naszych sercach nie może być w nas skryta. Koniecznie musi być widoczna na zewnątrz, przejawiając się pokorą, miłosierdziem, łagodnością, szacunkiem i życzliwością wobec bliźnich. Dlatego św. Piotr stwierdza, że lepiej cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle (w. 17). Zachęca, byśmy przebaczali i błogosławili innym, promieniując w świecie, jako żywe znaki nadziei, stając się w ręku Boga narzędziami pocieszenia i pokoju.