Ferie już za dwa tygodnie! Pamiętaj o bezpieczeństwie dziecka

pixabay.com

Czas wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej przypada w roku szkolnym 2016/2017 r. w okresie od 16 stycznia do 26.02.2017. Część dzieci i młodzieży wyjedzie na wypoczynek poza miejsce zamieszkania, inne spędzą ferie w swojej miejscowości, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Terminy ferii zimowych 2017

16/01 – 29/01/2017: woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie

23/01 – 05/02/2017: woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie

30/01 – 12/02/2017: woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

13/02 – 26/02/2017: woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Dla dzieci i młodzieży woj. małopolskiego ferie zimowe przypadają na okres od 30 stycznia do 12 lutego 2017 r. W tym okresie część dzieci i młodzieży wyjedzie na wypoczynek poza miejsce zamieszkania, inne spędzą ferie w swojej miejscowości, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki.

Tutaj możesz sprawdzić czy tak jest:

  • Kuratorium Oświaty w Krakowie tel. 12/392-14-13, 12/392-14-16 poniedziałek od 9:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:30 do 15:30 Zastrzeżenia można również zgłaszać drogą elektroniczną: wieslawa.latka@kuratorium.krakow.pl;
  • Komendzie Wojewódzkiej Policji tel. 997, 112, 12/615-29-05, 12/615-41-44 – bezpieczeństwo przewozów dzieci
  • Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej tel. 12/639-91-00 – zabezpieczenie przeciwpożarowe
  • Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym tel. 18/206-15-50 – bezpieczeństwo na terenach górskich
  • Centralnym Rejestrze Zezwoleń Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Ministerstwa Gospodarki tel. 22/693-46-47, lub Zespole ds. Usług Turystycznych w Departamencie Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego woj. małopolskiego tel. 12/630-33-61 – informacja dotycząca organizatorów wypoczynku (np. biur podróży)
  • Krakowskiej Izbie Turystyki tel. 12/429-44-50 – informacja o podmiotach gospodarczych działających w branży obsługi ruchu turystycznego.
  • Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania WSSE w Krakowie, w okresie ferii zimowych pełni dyżur pod numerem telefonu 12/25-49-435 i 12/25-49-437 w godzinach od 7:30 – 15:00.

Jak oceniasz wpis?

Kliknij!

Ocena: / 5. Głosy: