Eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

mdk.bochnia.pl/

Eliminacje powiatowe do 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Miejski Dom Kultury w Bochni oraz Towarzystwo Kultury Teatralnej zapraszają młodzież ponadgimnazjalną i osoby dorosłe na eliminacje do 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Etap powiatowy odbędzie się 2 marca 2017 r. o godz. 10 w Miejskim Domu Kultury.

Konkurs zostanie poprowadzony w formie 4 odrębnych turniejów:

1. Turniej recytatorski
– repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
– łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

2. Turniej „Wywiedzione ze słowa”
– repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów);
– dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem);
– czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

3. Turniej teatrów jednego aktora
– obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 minut).

4.Turniej poezji śpiewanej
– repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany;
– uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany;
– łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut;
– przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę.

U w a g a: podane zasady turnieju obowiązują do przeglądów wojewódzkich włącznie; w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu, którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach oraz złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 27 lutego 2017 roku w sekretariacie MDK (ul. Regis 1, Bochnia). Regulamin, informacje dodatkowe oraz karty zgłoszeń można pobrać poniżej, oraz w sekretariacie MDK, czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16

DO POBRANIA___________________________

REGULAMIN KONKURSU

Karta uczestnika POEZJI ŚPIEWANEJ

Karta uczestnika TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

Karta uczestnika TURNIEJU RECYTATORSKIEGO