E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego

Fot. pixabay.com

Mieszkańcy powiatu bocheńskiego, geodeci i przedsiębiorcy branży budowlanej oraz samorządy już niedługo skorzystają z nowej platformy cyfrowej, na której udostępnione zostaną dane geodezyjne dot. Bocheńszczyzny.

E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego – wszystko to możliwe będzie dzięki realizacji projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego”.

Projekt jest częścią regionalnego systemu cyfrowych rejestrów geodezyjnych. Umożliwi on podniesienie stanu cyfryzacji w zakresie danych i dokumentów powiązanych z ewidencją gruntów i budynków Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Realizacja projektu wpłynie w znaczący sposób na zwiększenie ilości i jakości świadczonych usług.