Działania antypowodziowe w Łapanowie i Grabiu

W bieżącym roku Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie przeprowadził remont wałów przeciwpowodziowych w Łapanowie. Zlikwidowano zadrzewienia, ubytki, lisie nory, koleiny oraz wykoszono porosty.
Ponadto w Łapanowie i Grabiu dokonano konserwacji potoków (odmulenie, wycięcie gałęzi, naprawa uszkodzonych koryt ściekowych i krat ażurowych na skarpach brzegów): w Łapanowie na odcinku 660 mb – od rzeki Stradomki aż nad restaurację Herbowa, w Grabiu na odcinku 700 mb – od rzeki Stradomki w kierunku Niwy. MZMiUW zlecił opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i środowiskowej na modernizację wałów w Łapanowie oraz  na likwidację szkód powodziowych na całym odcinku rzeki Stradomka – od źródeł aż do ujścia do rzeki Raby.
W poniedziałek 28 listopada Starostwo uruchomiło system monitoringu powodziowego dla powiatu bocheńskiego.  Pisaliśmy o tym tutaj.

Jak oceniasz wpis?

Kliknij!

Ocena: / 5. Głosy: