Drogi na zimę – zaczyna się akcja

Powiat – całodobowe drogowe dyżury zimowe. Do kogo kogo dzwonić?

K O M U N I K A T 
DYŻURY CAŁODOBOWE W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

Wszystkich użytkowników prosimy o rozwagę, zmniejszenie prędkości i zachowanie szczególnej ostrożności w okresie zimowym podczas poruszania się drogami publicznymi.  Przypominamy, że działania zimowego utrzymania dróg nie likwidują całkowicie następstw warunków zimowych na drogach, a jedynie łagodzą ich skutki.        

W okresie zimowym PZD pełni całodobowe telefoniczne dyżury koordynacyjne pod nr telefonu:

662 114 205 Pan Andrzej Chojecki
535 419 209 Pan Adam Kowalczyk

Nadzór sprawuje z-ca dyrektora PZD
662 114 202  Pan  Bogdan Sarapata 

W godzinach urzędowania PZD  również tel. 14  612 82 06

Całodobowy kontakt telefoniczny do wykonawców Zimowego Utrzymania Dróg pełniących dyżury dyspozytorskie:

– 601 159 545  – P. Jan Piwowarczyk  (Spółdz. Kółek Rolniczych w Drwini, tel.12 281 70 16) utrzymanie terenu gm. Drwinia  i cz. terenu gm. Bochnia  (Rejon I)

– 698 624 208 – Pan Kazimierz Styrna (TRANSBET  Borek 303, tel.14 612 98 39)   utrzymanie terenu gm. Bochnia i cz. terenu gm. Rzezawa  (Rejon II)

– 601 159 599 – Pan Ryszard Birkowski  (R-BUD Firma Usługowo-Transportowo-Handlowa, Zawada 86,tel.685 61 18)  – utrzymanie cz. terenu gm. Bochnia, cz. terenu gm. Rzezawa  (Rejon III)

– 605 058 966  –  Pan Marek Łagosz (BUD – DRÓG Usługi Budowy i  Modernizacji  Dróg  Łagosz  sp.j.  Przyborów 398,  tel. 14 685 33 90) – utrzymanie cz. terenu gm. Nowy Wiśnicz i  cz. terenu gm. Lipnica Murowana (Rejon IV)

– 605 058 966  – Pan Marek Łagosz (BUD – DRÓG Usługi Budowy i  Modernizacji  Dróg  Łagosz  sp.j.  Przyborów 398.  tel. 14 685 33 90) – utrzymanie cz. terenu gm. Żegocina i cz. terenu gm. Lipnica Murowana  (Rejon V)

– 602 719 878  –  Pan Tomasz Nowak (Firma Handlowo-Usługowa „Nowak”, Kamionna 128, tel.613 71 89  – utrzymanie cz. terenu gm. Żegocina, cz. terenu gm. Trzciana i cz. terenu gm.  Łapanów ( Rejon VI)

– 605 058 966 –  Pan Marek Łagosz (BUD – DRÓG Usługi Budowy i  Modernizacji  Dróg  Łagosz  sp.j.  Przyborów 398,  tel. 14 685 33 90) – utrzymanie cz. terenu gm. Łapanów (Rejon VII)

– 601 159 599 – Pan Ryszard Birkowski  (R-BUD Firma Usługowo-Transportowo-Handlowa, Zawada 86,tel.685 61 18)  – utrzymanie cz. terenu gm. Łapanów, cz. terenu gm. Bochnia i cz. terenu gm. Nowy Wiśnicz (Rejon VIII)

– 500 091 524 –  P. Rafał Włodarz (Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych, ul. Kazimierza Wlk.tel. 14 611 80 19, 14 612 20 36)  – utrzymanie terenu gm. miasta Bochnia (Rejon IX)