Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej i doposażenie stanowiska pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o możliwości otrzymania przez osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia środków na podjęcie działalności gospodarczej a pracodawców o możliwości uzyskania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach realizowanego przez Urząd projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (III)”.

W ramach ogłoszonego naboru jest możliwość przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej do 19 500 zł  dla osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni z ustalonym profilem pomocy II, a w uzasadnionych przypadkach również z profilem I, które mają zaplanowane w Indywidualnym Planie Działania środki na działalność gospodarczą, należące do poniższych grup:

–     osoby w wieku 50 lat i więcej

–     osoby z niepełnosprawnościami.

Masz firmę i chciałbyś wyposażyć stanowisko pracy dla przyszłego pracownika złóż wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do 21 000 zł

Są jeszcze wolne miejsca !!!

Na stworzone stanowisko w ramach usługi pośrednictwa pracy skierowane zostaną osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni jako bezrobotne z ustalonym profilem pomocy II oraz którym zaplanowano w Indywidualnym Planie Działania zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, należące do  poniższych grup :

–          osoby długotrwale bezrobotne

–          osoby w wieku 50 lat i więcej

Osoba długotrwale bezrobotna tj. osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.