Ile dostaniesz w tym roku za hektar?

Fot. Pixabay

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowanło zostały projekty, które określają stawki poszczególnych płatności bezpośrednich.

Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wyniesie blisko 14,7 mld złotych.

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

– Jednolita płatność obszarowa

461,55   

zł/ha
– Płatność za zazielenienie

309,77   

zł/ha
– Płatność dla młodego rolnika

214,82   

zł/ha
– Płatność dodatkowa

177,02   

zł/ha
– Płatność do bydła

291,03   

zł/szt.
– Płatność do krów

371,46   

zł/szt.
– Płatność do owiec

101,85   

zł/szt.
– Płatność do kóz

60,08   

zł/szt.
– Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha)

606,52   

zł/ha
– Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha)

303,26   

zł/ha
– Płatność do roślin pastewnych

386,46   

zł/ha
– Płatność do chmielu

2 198,06   

zł/ha
– Płatność do ziemniaków skrobiowych

1 163,02   

zł/ha
– Płatność do buraków cukrowych

1 563,46   

zł/ha
– Płatność do pomidorów

1 654,30   

zł/ha
– Płatność do truskawek

1 118,75   

zł/ha
– Płatność do lnu

374,86   

zł/ha
– Płatność do konopi włóknistych

303,06   

zł/ha
– Płatność do tytoniu – Virginia

3,82   

zł/kg
– Płatność do tytoniu – pozostały tytoń

2,68   

zł/kg