Dług dalej w górę! Rada przyjęła budżet gminy na 2018 rok

W dniu 28 grudnia 2017 r. w Domu Kultury w Łapanowie odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni zapoznali się z informacją o działalności międzysesyjnej komisji, a następnie podjęli uchwały w sprawach:

1/ przyjęcia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łapanów,

2/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.,

3/ Budżetu Gminy Łapanów na 2018 r. (jak wygląda – przeczytacie TUTAJ, a jego szczegóły znajdziecie TUTAJ – red.).

4/ Wieloletniej Prognozy Finansowej,

5/ planu pracy Rady Gminy Łapanów na 2018 r.,

6/ trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Łapanów publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w którym zorganizowano oddział przedszkolny i placówek, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania,

7/ zmiany uchwały nr XXX/191/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów dla terenu nieruchomości położonych w miejscowości: Boczów, Brzezowa, Chrostowa, Cichawka, Grabie, Kamyk, Kępanów, Kobylec, Lubomierz, Łapanów, Sobolów, Tarnawa, Ubrzeż, Wieruszyce, Wola Wieruszycka, Wolica i Zbydniów.

Na zakończenie wójt Robert Roj poinformował o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż

 

Artykuł Rada przyjęła budżet na 2018 rok pochodzi z serwisu Gmina Łapanów –.

Artykuł pochodzi z serwisu UG Łapanów
Udostępnienie informacji publicznej (USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) – Dz.U. 2015 poz. 2058
2 Comments

Komentowanie jest wyłączone.