Nie daj się nabrać na szybką pożyczkę

pixabay.com

Zanim podpiszesz umowę o kredyt/pożyczkę dokładnie sprawdź warunki, na jakich jest ona oferowana.

1.  Dokładnie zapoznaj  się  z  umową oraz  wszystkimi  załącznikami.  Jeżeli  przedstawione  dokumenty są niezrozumiałe, powinieneś  zadać  dodatkowe pytania lub  poprosić o  kopie dokumentów i skonsultować je np. z członkami rodziny lub znajomymi. Możesz również zasięgnąć porady organizacji konsumenckich.

2. Sprawdź podaną w umowie wartość RRSO. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania obrazuje całkowity koszt pożyczki w ujęciu procentowym w skali rocznej. Należy pamiętać, iż RRSO uwzględnia oprócz oprocentowania także  wszystkie dodatkowe koszty pożyczki/kredytu, dlatego jej wartość często znacznie przekracza oprocentowanie określone w umowie. Wartość ta stanowi podstawową informację, która  musi zostać  przekazane  konsumentowi oraz  jeden z  najważniejszych wskaźników służących do  porównywania konkurencyjności ofert. ( Przykładowo, jeżeli podane w umowie RRSO wynosi 23% oznacza to, że za pożyczkę w kwocie 1000 zł zapłacisz rocznie 230 zł).

3. Zwróć uwagę na maksymalną wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek. W stosunku rocznym nie może ono być wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego.  Obecnie  górna  granica  wynosi  10 proc.

4. Pamiętaj, oprocentowanie kredytu to nie jedyny koszt kredytu. To dlatego pożyczki oferowane jako „0%” w rzeczywistości nie są bezpłatne. Rzeczywisty koszt pożyczki „0%” może być dużo wyższy niż koszt pożyczki, której oprocentowanie wynosi np.10%. Zwróć uwagę na wszelkie opłaty dodatkowe (opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, wszelkie dodatkowe ubezpieczenia, prowizja), jak również ewentualne kary finansowe za opóźnienie w spłacie. Ograniczenie dotyczące maksymalnego oprocentowania nie dotyczy innych kosztów pożyczki.

5. Sprawdź  jakiego zabezpieczenia wymaga firma udzielająca pożyczki. Wartość przyjętego zabezpieczenia powinna być adekwatna do wartości udzielonej pożyczki. Oznacza to, że nieadekwatnym będzie na przykład zabezpieczenie pożyczki w kwocie 3000 zł hipoteką na nieruchomości czy też ustalenie kosztu ubezpieczenia pożyczki na kwotę 3000 zł lub wartość zbliżoną. Należy pamiętać, że w przypadku braku terminowej spłaty zobowiązania konsekwencją może być utrata zabezpieczenia, gdyż pożyczone pieniądze muszą zostać zwrócone.

6. Pamiętaj, że masz prawo do odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. W takiej sytuacji jesteś zobowiązany zwrócić otrzymaną kwotę pożyczki/kredytu, natomiast kredytodawca ma obowiązek zwrócić pobrane od ciebie opłaty.
1 Comment

  1. Przede wszystkim należy dokładnie zaznajomić się z umową o pożyczkę. Wymienione są w niej wszystkie warunki, na jakich udzielana jest chwilówka. Dokładna analiza umowy pozwoli nam uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i trudności ze spłaceniem pożyczki. A takie najczęściej pojawiają się, kiedy nie jesteśmy w stanie oddać dłużnej kwoty w terminie. Najlepiej sprawdzić jak najwięcej firm. Na [………] jest aż 50 firm pożyczkowych – największy wybór.

Komentowanie jest wyłączone.