Bochnia się sprzedaje i wydzierżawia

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza przetarg na dzierżawę a Burmistrz Miasta Bochnia przetarg na sprzedaż nieruchomości w Bochni.
Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza piąty przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Partyzantów w Bochni, gmina Miasto Bochnia, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

CZĘŚĆ JAWNA PRZETARGU ODBĘDZIE SIĘ w dniu 9 stycznia 2017 roku o godzinie 13-tej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni pokój 103 (I piętro od strony ul. Kazimierza Wielkiego).

Treść ogłoszenia tutaj.

Burmistrz Miasta Bochnia o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Bochni częściowo objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną pod nazwą „Krakowski Park Technologiczny”

Treść ogłoszenia tutaj.

Jak oceniasz wpis?

Kliknij!

Ocena: / 5. Głosy: