A za śmieci od Nowego Roku zapłacicie…

Fot. Pixabay

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA ŚMIECI.

Wójt Gminy Łapanów zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2017 r. Rada Gminy Łapanów podjęła nową uchwałę w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łapanów obowiązują od 1 stycznia 2018 r. i wynoszą:

  • od każdego gospodarstwa domowego:

– 1 osobowego – 9,50 zł miesięcznie

– 2 osobowego – 19,00 zł miesięcznie

– 3 osobowego – 28,50 zł miesięcznie

– 4 osobowego i więcej – 32,50 zł miesięcznie

– jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny

  • od każdego gospodarstwa domowego:

– 1 osobowego – 19,00 zł miesięcznie

– 2 osobowego – 38,00 zł miesięcznie

– 3 osobowego – 57,00 zł miesięcznie

– 4 osobowego i więcej – 65,00 zł miesięcznie

– jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny.

1. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

2. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

3. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

4. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty.

Jak oceniasz wpis?

Kliknij!

Ocena: / 5. Głosy: