550 tysięcy za śmieci – połowa z nich to szkło

Miesięczny koszt związany z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wynikający z przetargu wynosił 45 792,00 zł brutto, co stanowiło łącznie w analizowanym okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku 549 504,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2016r na terenie gminy Łapanów zameldowanych było
8004 osoby.
Liczba złożonych deklaracji według stanu na dzień 31.12.2016r: 2199
– nieruchomości zamieszkałe: 2037, w tym: 220 – czasowo zamieszkałe
– gospodarstwa 1 osobowe: 327
– gospodarstwa 2 osobowe: 435
– gospodarstwa 3 osobowe: 246
– gospodarstwa 4 osobowe i większe: 1029
– nieruchomości niezamieszkałe: 162 (deklaracje zerowe)

Liczba gospodarstw z podziałem na zadeklarowaną segregację lub brak segregacji:
– liczba gospodarstw, które zadeklarowały segregację odpadów: 2017
– liczba gospodarstw, które zadeklarowały brak segregacji: 20 gospodarstw

Wnioski gminy:

Wprowadzony system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie
Gminy Łapanów działa sprawnie.