18 tysięcy na podjęcie działalności gospodarczej

mohamed_hassan / Pixabay
0
(0)

Informujemy o naborze wniosków o środki na podjęcie działalności gospodarczej w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM)2014 – 2020
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim IV”

Możesz ubiegać się o środki na działalność gospodarczą do 18 000 zł  – jeżeli jesteś osobąw wieku 30  lat i więcej, pozostającą bez pracy zarejestrowaną  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni z ustalonym profilem pomocy II a w uzasadnionych przypadkach równieżz profilem I, która ma zaplanowane w Indywidualnym Planie Działania środki na działalność gospodarczą

 

Przed złożeniem wniosku zgłoś się do Doradcy klienta w celu zweryfikowania 
Indywidualnego Planu Działania.

 

Ważne przed przystąpieniem do wypełniania wniosku zapoznaj się z Zasadami przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 oraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Jesteś zainteresowany dotacją – przyjdź na spotkanie w dniu 06.04.2018 o godz. 10.00 w sali nr 16 (I piętro) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni .

Uzyskasz informację na temat :

  • podlegania ubezpieczeniu społecznemu, zasad i obowiązujących dokumentów od pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • formy opodatkowania działalności gospodarczej od pracowników Urzędu Skarbowego
  • zasad przyznawania środków na działalność gospodarcza od pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

W ramach ogłoszonego naboru jest możliwość przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 14 osób, które należą do poniższych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne1
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami.

1Osoba długotrwale bezrobotna tj. osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Wnioski można składać od dnia 09.04.2018 r.   na dzienniku podawczym pokój nr 13 (I piętro). Złożone wnioski powinny być kompletne i prawidłowo sporządzone.

Na zorganizowane miejsca odbywania stażu nie może być skierowana osoba która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014- 2020.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w  związku z koniecznością osiągnięcia kluczowych wskaźników w projekcie RPO WM,  grupy docelowe mogą ulec zmianie ww. naborze.

Bochnia dnia 03.04.2018 r.

Załączniki
Zasady przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO WM 2014-2020.pdf
Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalnosci gospodarczej w ramach RPO WM 2014-2020.pdf
Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalnosci gospodarczej w ramach RPO WM 2014-2020.doc
ostatnie Kryteria do oceny wniosku RPO WM 18.pdf
Lista identyfikatorow gmin.pdf
Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf

Jak oceniasz wpis?

Kliknij!

Ocena: 0 / 5. Głosy: 0

Oceń jako pierwszy!
1 Comment

  1. świetnie… a jak ja pracuję i chcę założyć działalność, to nigdzie nie dostanę dofinansowania, nawet złotówki… bo dlaczego? bo jak pracuję, to mam pieniążki na działalność? czemu takie osoby są dyskryminowane?

Komentowanie jest wyłączone.