1 mln zł do podziału w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018

11 maja br. Radni Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu podjęli uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

Przede wszystkim szerokie zainteresowanie wśród mieszkańców gminy tą formą podziału środków, skłania nas do kontynuowania budżetu partycypacyjnego w kolejnym roku. Będzie to już jego trzecia edycja w Gminie Nowy Wiśnicz. Obie poprzednie pokazały, że społeczeństwo lokalne aktywnie angażuje się w proces decydowania o wydatkowaniu części środków z Budżetu Gminy Nowy Wiśnicz. Chcąc by projekt stale się rozwijał i zmieniał, zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa gminy, w obecnych zasadach i trybie przeprowadzenia budżetu obywatelskiego pojawiło się kilka zmian.

Na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018  przeznacza się kwotę 1 000 000,00 zł, która podobnie jak w latach poprzednich została podzielona proporcjonalnie na poszczególne miejscowości w przeliczeniu na ilość mieszkańców. W tym roku propozycje projektów będą przyjmowane w terminie od 1 do 30 czerwca.

 • Osiedle Nowy Wiśnicz – 197 200 zł;
 • Sołectwo Chronów – 32 800 zł;
 • Sołectwo Kobyle – 96 600 zł;
 • Sołectwo Kopaliny – 40 000 zł;
 • Sołectwo Królówka –  155 4000 zł;
 • Sołectwo Leksandrowa – 59 800 zł;
 • Sołectwo Łomna – 37 800 zł;
 • Sołectwo Muchówka – 75 800 zł;
 • Sołectwo Olchawa – 47 400 zł;
 • Sołectwo Połom Duży – 43 400 zł;
 • Sołectwo Stary Wiśnicz – 171 800 zł;
 • Sołectwo Wiśnicz Mały – 42 000 zł.

Podział kwoty następuje proporcjonalnie na poszczególne sołectwa oraz osiedle Nowy Wiśnicz według wzoru: ilość mieszkańców sołectwa (osiedla)/ilość mieszkańców gminy (wg  stanu na 31.12.2016 r. ogłoszonego na stronie BIP urzędu) x kwota całkowita.

Artykuł 1 mln zł do podziału w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018 pochodzi z serwisu Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz.
nowy wisnicz